King0011

 

c1

1497610514018

 

 

 

 

 

seed

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2560  

price 21 9 60 1

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 สัมมนาผลการดำเนินงาน ปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2561 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิด  

Read more

วันที่ 4 กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Steven Layne, APSA   พร้อมนายวิลาศ วิชญะเดชา ,ผู้อำนวยการสำนักผู้เชียวชาญและคณะกรมการข้าว จำนวน 5 ราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อนำภาพกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานลงในนิตยสาร Asian Seed Magazine 

Read more

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

Read more

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี 2560 

Read more

วันที่  12  กรกฎาคม  2560 ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

วันที่24พฤษภาคม 2560 เป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง ข้อคิดดีๆที่พี่สอนน้องในการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีปี2560 

Read more

วันที่ 7  - 9 พฤษภาคม  2560 ฝึกอบรมโครงการคิดเชิงบวกและการแก้ไขปัญหาของนักบริหาร และติดตามวิเคราะห์การดำเนินงานตามโครงการสำคัญของกรมการข้าว

Read more

  วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ปลุกต้นไม้

Read more

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ประชุมติดตามสถานการณ์การตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ เพื่อเร่งรัดการทำประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวของการผลิตฤดูนาปี 2560 

Read more