seed

 ข้อมูล ณ วันที่   22    พฤศจิกายน 2562 

                                                                                                49088           

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายสิทธิชัย ม่วงงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1

Read more

   วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายมงคล  จันทรเพชร  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้นายแมนรัตน์  เทียนชูศักดิ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าโครงการฯ เข้าร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

Read more

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เเละพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

Read more

  วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ร่วมจัดงานวันนัดพบเกษตรกร(Field Day)                             วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ร่วมจัดงานวันนัดพบเกษตรกร(Field Day) นายมงคล จันทรเพรช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท   มอบหมายให้ นายสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก...

Read more

    พิธีเปิดงานวันรงรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  

Read more

    วันที่19 ธันวาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลข้าวไทย THAI RICE FESTVAL 2018 

Read more

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ต้อนรับคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า

Read more

 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งโพ ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2562 ระดับภาคกลางฯ

Read more

   วันที่ 8 สิงหาคม​ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 

Read more

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวนการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  ร่วมกันประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Read more

   วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามมมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

Read more

              วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์ สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

Read more

   วันที่ 7 มิถุนายน 2561  นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

Read more

   วันที่ 6 มิถุนายน  2561ยนายแมนรัตน์ เทียนชูศักดิ์ นักวิชาการ​ส่งเสริม​การเกษตรชำนาญการ ​ เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ​

Read more

             วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกเมล็ดพันธุ์ข้าว 

Read more

  วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ร่วมกิจกรรมให้การเคารพธงชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  

Read more

   วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

Read more

  วันที่ 26-27 เดือนเมษายน 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2

Read more

  วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ครั้งที่ 1/2561

Read more

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล จันทรเพชร ้มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พานักเรียนศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Read more

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล จันทรเพชร  ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ

Read more

  นายมงคล  จันทรเพชร  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  และ น.ส. สุจิตรา  เตจ๊ะขอด  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจากราชอาณาจักรกัมพูชา 

Read more

   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ต้อนรับคณะผู้ติดตามกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว 

Read more

      วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจ

Read more

วันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 สัมมนาผลการดำเนินงาน ปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2561 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิด  

Read more

วันที่ 4 กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Steven Layne, APSA   พร้อมนายวิลาศ วิชญะเดชา ,ผู้อำนวยการสำนักผู้เชียวชาญและคณะกรมการข้าว จำนวน 5 ราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อนำภาพกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานลงในนิตยสาร Asian Seed Magazine 

Read more

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

Read more

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี 2560 

Read more

วันที่  12  กรกฎาคม  2560 ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

วันที่24พฤษภาคม 2560 เป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง ข้อคิดดีๆที่พี่สอนน้องในการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีปี2560 

Read more

วันที่ 7  - 9 พฤษภาคม  2560 ฝึกอบรมโครงการคิดเชิงบวกและการแก้ไขปัญหาของนักบริหาร และติดตามวิเคราะห์การดำเนินงานตามโครงการสำคัญของกรมการข้าว

Read more

  วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ปลุกต้นไม้

Read more

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ประชุมติดตามสถานการณ์การตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ เพื่อเร่งรัดการทำประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวของการผลิตฤดูนาปี 2560 

Read more