หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ติดตามนาแปลงใหญ่ เขียนโดย cnt_rsc 33
งานปีใหม่ 2562 เขียนโดย cnt_rsc 37
เทศกาลข้าวไทย2018 เขียนโดย cnt_rsc 59
ขายข้าวปทุมธานี1 เขียนโดย cnt_rsc 67
ประกวดศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ระดับภาคกลาง เขียนโดย cnt_rsc 83
วันที่ 8 สิงหาคม​ 2561"เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า" เขียนโดย Super User 117
ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรณษา เขียนโดย Super User 117
จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามมมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 เขียนโดย Super User 118
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เขียนโดย Super User 120
จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เขียนโดย Super User 187