หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมประชุมโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามแนว “เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย” เขียนโดย cnt_rsc 2
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย cnt_rsc 2
การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์​ข้าวชุมชน​ระดับจังหวัดปี​2564​ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย cnt_rsc 3
มอบนโนบายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและร่วมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝนปี 2564 เขียนโดย cnt_rsc 3
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร​ทฤษฏีใหม่​ระดับจังหวัดครั้งที่3/2564 เขียนโดย cnt_rsc 4
ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก เขียนโดย cnt_rsc 2
ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัดชัยนาท เขียนโดย cnt_rsc 8
ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564 เขียนโดย cnt_rsc 15
ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2564 เขียนโดย cnt_rsc 13
ร่วมจัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2564 จังหวัดอุทัยธานี เขียนโดย cnt_rsc 8