วันรณรงค์ส่งเสริมทำนาแปลงใหญ่ ปี 2562

 

1222 

พิธีเปิดงานวันรงรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2562

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

 

capture 20190715 134239