วันนัดพบเกษตรกร(Field Day)

 5

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ร่วมจัดงานวันนัดพบเกษตรกร(Field Day)

                            วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ร่วมจัดงานวันนัดพบเกษตรกร(Field Day) นายมงคล จันทรเพรช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท   มอบหมายให้ นายสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก และนางวลัยลักษณ์ กะการดี พร้อมคณะ ร่วมจัดงานวันนัดพบเกษตรกร(Field Day)   เรื่องเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามระบบเกษตรอัจฉริยะ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมีการสาธิตทำขนมเครปจากแป้งข้าวเจ้า กข 43 และข้าวหอมมะลิที่ได้รับการแปรรูปจากกลุ่มเกษตรกร

1

2

5

8

6