หน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 11  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายมงคล  จันทรเพชร  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้นายแมนรัตน์  เทียนชูศักดิ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าโครงการฯ เข้าร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายมงคล  จันทรเพชร  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้นายแมนรัตน์  เทียนชูศักดิ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าโครงการฯ เข้าร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์  ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวน 200 ราย 

S 11608288

S 11608286

S 11608284

S 11608292