ร่วมจัดนิทรรศการเเละถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานวันดินโลก World Soil Day 2019

 29444  วันที่ 4 ธันวาคม 2562   กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการเเละถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานวันดินโลก World Soil Day 2019 “

           วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสิทธิชัย ม่วงงาม นวก.ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  มอบหมายกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการเเละถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานวันดินโลก World Soil Day 2019 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion Save our Future” โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานฯ                 โดย นายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีผู้เข้าร่วมงาน 1,000 ราย

 29444
29445

29446

29447