คลีนิคเกษตร 19 ธันวาคม 2562

2222 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562  กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในจังหวัดสิงห์บุรีและอุทัยธานี

                                                                                              

                                                           จังหวัดอุทัยธานี 

                     วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสิทธิชัย ม่วงงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้นายนิมิตร คำบุญมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อบริการเกษตรกร       โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/63 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี มีเกษตรกรร่วมงาน 250 คน

 

79378842 2833719650001129 4240066386912608256 o

80021379 2833733799999714 1316712874168549376 o

A0020

A0026

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      

                                                จังหวัดสิงห์บุรี

          วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสิทธิชัย ม่วงงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้นายนิมิตร คำบุญมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อบริการเกษตรกร       โดยมี ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่     พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ อบต.ไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี         มีเกษตรกรร่วมงาน 250 คน

29508

29509

29510

29520