ข่าวตรวจแปลงพันธุ์

 

 S 13746186  วันที่ 7-9 มกราคม 2563 กลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตามคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวเบื้องต้น ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดชัยนาท และอุทัยธานี

 

           วันที่ 7-9 มกราคม 2563 นายสิทธิชัย​ ม่วงงาม​ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตามคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวเบื้องต้น พันธุ์ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยายฤดูแล้ง ปี 2563 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดชัยนาท และอุทัยธานี

S 13746180

S 13746184

S 13746183

S 13746187

S 13746186

S 13746185