จังหวัดเคลื่อนที่ 21 ม.ค.63

  0081 วันที่ 21 มกราคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท นางวลัยลักษณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำด้านข้าวแก่เกษตรกร

          วันที่ 21 มกราคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำด้านข้าวแก่เกษตรกร  โดย มีนายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานโคงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 

0036

0056

 0017

 0034

 0074

 0049