บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

 22163 0004 1  นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยนายนิมิตร  คำบุญมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานพร้อมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

      วันที่ 22 มกราคม 2563 นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ในการนี้ นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยนายนิมิตร  คำบุญมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นายรุ่งโรจน์  สนิทชาติ นักเกษตร และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  ร่วมในพิธีเปิด  เพื่อให้คำแนะนำด้านข้าวแก่เกษตรกร  ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน  500  ราย 

 

                                               22163 0004 3

         22163 0004 1

         22163 0004 5

         22163 0004 6

         0004