พิธีการบูชาแม่พระโพส

 1678  วันจันทร์ที่ 27 มค 63 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทร่วมเป็นเกีรยติในพิธีการบูชาแม่พระโพสพ ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

        วันจันทร์ที่ 27 มค 63 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทร่วมเป็นเกีรยติในพิธีการบูชาแม่พระโพสพ ณ.วัดสะเดาซ้าย ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอมร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดข้าวบ้านสะเดาช้ายร่วมดำเนินงาน

 

1676

1678

1679

1682