มอบสิ่งของบริจาคให้กับหน่วยกาชาดจังหวัดชัยนาท

 1689  วันอังคารที่ 28 มค.63 เวลา 09.00 น.นายสุนทร โนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ มอบสิ่งของบริจาคให้กับหน่วยกาชาดจังหวัดชัยนาท

    วันอังคารที่ 28 มค.63 เวลา 09.00 น.นายสุนทร โนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบสิ่งของบริจาคให้กับหน่วยกาชาดจังหวัดชัยนาทโดยมีผู้ว่าฯและรองผู้ว่าฯเป็นผู้รับมอบ 

1687

1691

1685

1686