ประชุมสรุปผลการปฎิบัติงาน

 S 12345424  วันที่ 28 มกราคม2563 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ

       วันที่ 28 มกราคม2563 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ  ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 19 ราย 

S 12345424

S 12345426

S 12345427

S 12345428