ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ ปท1 ฤดูแล้ง ปี 63

 135434 วันที่ 3 มีนาคม 2563นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทมอบหมายให้นายแมนรัตน์เทียนชูศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ นางนิษา คุ้ยทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ พร้อมนายรุ่งโรจน์ สนิทชาติ นักเกษตร  ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ปท1ฤดูแล้งปี 63 

 

วันที่ 3 มีนาคม 2563นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทมอบหมายให้นายแมนรัตน์เทียนชูศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ นางนิษา คุ้ยทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ พร้อมนายรุ่งโรจน์ สนิทชาติ นักเกษตร ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ปท1ฤดูแล้งปี 63จำนวนเกษตรกร 8 รายพื้นที่ 222 ไร่แผนการเก็บเกี่ยวและนำเข้า ตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 63 เป็นต้นไป ณกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหาดทนง.เมือง.อุทัยธานี

135434

135439

135442