จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2563

 DSC 0260 วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2563   

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่โครงการ และลูกจ้างทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

DSC 0261

DSC 0263

DSC 0265

DSC 0267

DSC 0260