จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

 1

วันที่ 13 มีนาคม2563​ นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้นายฐิติพัฒน์กาวินนายรุ่งนิรันดร์อินพญาเจ้าหน้าที่โครงการ และนักศึกษาฝึกงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

 

 

วันที่ 13 มีนาคม2563​ นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้นายฐิติพัฒน์กาวินนายรุ่งนิรันดร์อินพญาเจ้าหน้าที่โครงการ และนักศึกษาฝึกงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ณ ตลาดมโหตร ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 70 ราย

3

4

7

1