สำรวจติดตามบ่อบาดาล ณ อำเภอลานสัก, อำเภอหนองฉาง และอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 4  วันที่ 23 มีนาคม2563​ นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สำรวจติดตามบ่อบาดาล

วันที่ 23 มีนาคม2563​ นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สำรวจติดตามบ่อบาดาลอำเภอลานสัก, อำเภอหนองฉางและอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี จำนวน5 ราย

1

2

3

4