สนับสนุนการดำเนินการในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 S 41607173  วันที่  13  เมษายน   2563  นายสุนทร  โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมดำเนินกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

วันที่ 13 เมษายน   2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมดำเนินกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้มาติดต่อราชการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

S 41607173

S 41607174

S 41607179