ประธานการประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ครั้งที่ 2/2563

 3 วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เป็นประธานการประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  ครั้งที่  2/2563  

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เป็นประธานการประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

2

3