ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เพื่อประจำจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 3 วันที่ 18 เมษายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางวงเดือน วรภัฎ  พนักงานธุรการ พร้อมด้วย  นายรุ่งโรจน์ สนิทชาติ นักเกษตร ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เพื่อประจำจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางวงเดือน วรภัฎ พนักงานธุรการ พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ สนิทชาติ นักเกษตร ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เพื่อประจำจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ จุดตรวจที่ 5 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร

1

2

3

4