ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

 5  วันที่16​-17 เมษายน2563​ นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทมอบหมายให้นายแมนรัตน์เทียนชูศักดิ์รักษาการหัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พร้อมด้วย..เอนิสารัตนเรืองบวรนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการนางนุจรีย์โตเรืองนักวิชาการเกษตรและนายรุ่งโรจน์สนิทชาตินักเกษตรชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันที่16​-17 เมษายน2563​ นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทมอบหมายให้นายแมนรัตน์เทียนชูศักดิ์รักษาการหัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พร้อมด้วย..เอนิสารัตนเรืองบวรนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการนางนุจรีย์โตเรืองนักวิชาการเกษตรและนายรุ่งโรจน์สนิทชาตินักเกษตรชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

1.ศขช.ตำบลศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์.สุพรรณบุรี

2.ศขช.บ้านวัดเกาะ-ดงขี้เหล็ก.วังหว้า.ศรีประจันต์.สุพรรณบุรี

         3.ศขช.โครงการเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหมู่4​ ต.กระเสียว.สามชุก.สุพรรณบุรี 

4.ศขช.บ้านยางขาคีม.บ้านกร่าง.ศรีประจันต์.สุพรรณบุรี

5.ศขช.ดอนโพธิ์.บ้านกร่าง.ศรีประจันต์.สุพรรณบุรี

6.ศขช.บ้านดงตาล.วังยาง.ศรีประจันต์.สุพรรณบุรี

1

2

3

4

5