ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

 4  วันที่ 25 เมษายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ  ได้มาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

 

วันที่ 25 เมษายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ได้มาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว นายณัฏกิตติ์ ของทิพย์ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมนายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมให้การตอนรับ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

 

4

 

7

 

1

 

6

 

5

 

3

 

9

 

8