นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทพร้อมหัวหน้ากลุ่มฝ่ายเข้าร่วมประชุมหารือแผนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๔

 3  วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทพร้อมหัวหน้ากลุ่มฝ่ายเข้าร่วมประชุมหารือแผนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๔ โดยวิธี Gin Conference 

 

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทพร้อมหัวหน้ากลุ่มฝ่ายเข้าร่วมประชุมหารือแผนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๔ โดยวิธี Gin Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

1234