ปฏิบัติการ ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ

 1
 วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสุนทร โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางสาวจิรนันท์  อุ้ยมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เพื่อประจำจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เพื่อประจำจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดตรวจที่ 5 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร

1234