ร่วมงานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 1  วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทเข้าร่วมงานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ.ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมโดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทเข้าร่วมงานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ.ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมโดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน

1

2