ประชุมเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

 1

วันที่ 22  มิถุนายน2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ประชุมเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

 

 

วันที่ 22  มิถุนายน2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ประชุมเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

231