เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย แปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563

 20168  

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสุนทร โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  ได้เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย แปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ปลาช่อน  ตำบลแม่ลา  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย แปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ปลาช่อน ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

20164

20165

20166

20168