นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทร่วมงานแถลงข่าวงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563

 2  

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทร่วมงานแถลงข่าวงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 ซึ่งงานจะจัดระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2563 โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการแถลงข่าว

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทร่วมงานแถลงข่าวงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 ซึ่งงานจะจัดระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2563 โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการแถลงข่าว

1

3

4

2