ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแปลงสาธิตนาอัจฉริยะ ณ ที่แปลงสาธิตนาอัจฉริยะ ตำบลท่านางเลิง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

3   

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแปลงสาธิตนาอัจฉริยะ ณ ที่แปลงสาธิตนาอัจฉริยะ ตำบลท่านางเลิง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแปลงสาธิตนาอัจฉริยะ ณ ที่แปลงสาธิตนาอัจฉริยะ ตำบลท่านางเลิง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

1

2

3

4