ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

 1  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30น. นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

วันที่ พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30น. นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

1

2

3

4

5