ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2

 4  วันที่  25  พฤศจิกายน   2563   นายสุนทร โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายแมนรัตน์ เทียนชูศักดิ์  นางสาววัฒนารัตน์ อินชูพงษ์  นางสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก และนางสาวเก็จแก้ว ภู่ชัย ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายแมนรัตน์ เทียนชูศักดิ์ นางสาววัฒนารัตน์ อินชูพงษ์ นางสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก และนางสาวเก็จแก้ว ภู่ชัย ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 หรือสภากาแฟ ณ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในกิจกรรม และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นในครั้งนี้

 4

2

3

1