เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2563

 1  วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน  2563  เวลา 13.30 น. นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่  2/2563 

 

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกโฆษกและรองโฆษกเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

1

2

3

4