ร่วมจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2563

 1  

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวขนิฐา ผิวสะอาด นางสาวฤทัยรัตน์ บำเรอจิตต นางสาววีรยา อินสุ่ม และนายรุ่งนิรันดร์ อินพญา เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ร่วมจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี หมู่ที่ 3 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวขนิฐา ผิวสะอาด นางสาวฤทัยรัตน์ บำเรอจิตต นางสาววีรยา อินสุ่ม และนายรุ่งนิรันดร์ อินพญา เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ร่วมจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี หมู่ที่ 3 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในในการเปิดงาน และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือข่ายเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หมอดินอาสา เข้าร่วมงาน จำนนวน 150 ราย

1

2

3

45

6