ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช

 4

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางวรรณา อยู่สนิท และ นางสาวจุฑาภรณ์  รอดสำเภา ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดป่าสัก ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

 

วันที่ ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางวรรณา อยู่สนิท และ นางสาวจุฑาภรณ์  รอดสำเภา ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ธันวาคม 2563 ณ วัดป่าสัก ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

1

2

3

4