เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

 1  

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นายมนตรี ประเสริฐอำไพสกุล นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนางสาวเก็จแก้ว ภู่ชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

วันที่ ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นายมนตรี ประเสริฐอำไพสกุล นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนางสาวเก็จแก้ว ภู่ชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ธันวาคม 2563  โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

1

2

3