จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

 2

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

 

 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว) ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลน้ำตาล และกลุ่มนายแปลงใหญ่ตำบลทองเอน  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกลุ่มเกษตรกรจำนวน 60 ราย

2

3

4

1