ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

 1  

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยนางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ณ วัดดอนใหญ่ ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยนางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดดอนใหญ่ ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสมบูรณ์ศิริเวชผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน

1

2

3

4