ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2564

 1  

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2564 ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาทโดยมีนายสมบรูณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2564 ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาทโดยมีนายสมบรูณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน

 1

2