ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564

 1  

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางสาวเอนิสา รัตนเรืองบวร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2564 ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาทโดยมีนายสมบรูณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางสาวเอนิสา รัตนเรืองบวร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2564 ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาทโดยมีนายสมบรูณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน

1

2