ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัดชัยนาท

 1  

วันที่  28  มกราคม  2564  เวลา  11.00 น. นายสุนทร  โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  มอบหมายให้ นางเนตรชนก  กวางแก้ว  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้าง  จำนวน 7 ราย  ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัดชัยนาท ณ อาคารวิมลคุณาการ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันที่  28  มกราคม  2564  เวลา  11.00 น. นายสุนทร  โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  มอบหมายให้ นางเนตรชนก  กวางแก้ว  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้าง  จำนวน 7 ราย  ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัดชัยนาท ณ อาคารวิมลคุณาการ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

 2

4

6

4