ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

 4  

วันที่  8 กุมภาพันธ์  2564  นายสุนทร  โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วย น.ส.จิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.จิดาภา ชาติสุทธิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

วันที่  กุมภาพันธ์  2564  นายสุนทร  โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วย น.ส.จิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.จิดาภา ชาติสุทธิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ ประจำปี 2564 ณ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

2

1

3

4