ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร​ทฤษฏีใหม่​ระดับจังหวัดครั้งที่3/2564

 1  

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ระดับจังหวัดครั้งที่3/2564 ห้องประชุมนายแก้วนายดอกชั้น2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (ด้านพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่5)

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ระดับจังหวัดครั้งที่3/2564 ห้องประชุมนายแก้วนายดอกชั้น2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (ด้านพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่5)

1

 

2

3

4