มอบนโนบายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและร่วมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝนปี 2564

 5  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทพร้อมนายแมนรัตน์เทียนชูศักดิ์หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มอบนโนบายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและร่วมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝนปี 2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมจำนวน 40 ราย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหาดทนง ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทพร้อมนายแมนรัตน์เทียนชูศักดิ์หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มอบนโนบายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและร่วมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝนปี 2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมจำนวน 40 ราย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหาดทนง ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 1

2

5