การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์​ข้าวชุมชน​ระดับจังหวัดปี​2564​ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสิงห์บุรี

 3

วันที่ 17 กุมภาพันธ์2564​ นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชระดับจังหวัดปี2564​ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์2564​ นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชระดับจังหวัดปี2564​ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนพร้อมด้วยนายแมนรัตน์เทียนชูศักดิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นางสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นางสาวเก็จแก้ว ภู่ชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการและมีหน่วยงานที่เข้าร่วมคือเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมประชุมฯอาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน67 ราย

 1

2

3

4

6

7

8

11