ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

 5  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน

 4

1

2

3

5