เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ​1ตำบล​1​กลุ่มเกษตร​ทฤษฏีใหม่​ณ​แปลงโคก​หนอง​นา​ตากะยาย​ตำบลเขากวางทอง​อำเภอหนองฉาง​ จังหวัดอุทัยธานี

 1  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ1ตำบล1​กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่แปลงโคกหนองนาตากะยายตำบลเขากวางทองอำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ1ตำบล1​กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่แปลงโคกหนองนาตากะยายตำบลเขากวางทองอำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน

 2

3

4

5

1