ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

 DSC 0016  

วันที่ 1มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

 วันที่ 1มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

DSC 0003

DSC 0004

DSC 0006

DSC 0007

DSC 0016