ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

 1  วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติโครงการ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้นายรุ่งนิรันดร์ อินพญา และนางสาวณัฐดา ไชยหาร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติโครงการ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 100 ราย

 1

2

3

4

5