ปลูกต้นไม้

 

11.5.60.1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ปลุกต้นไม้

   11.5.60.2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางกิดากร ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมปลูกต้นไม้